LÄGENHETERNA

VISSTE DU ATT EFTER ATT HELA SÖDERMALM UTPLÅNADES 1835 UPPSTOD EN NY STADSPLAN 1838.

VÅR VISION

Vår vision för det gamla bankkvarteret är att förtäta, modernisera och vitalisera stadskärnan genom att återskapa en attraktiv handels-, bostads- och mötesplats. Vi ser framför oss attraktiva och spännande bostäder tillsammans med spännande butiker samtidigt som det historiska arvet bevaras. Längs våra fasader växer nya mötesplatser fram.

Uppdraget att planera H.A.B. bostad och handel har gått till meriterade arkitektbyrån R. Wingren Ab. H.A.B. är ett spännande exempel på nyskapande arkitektur som adderar ytterligare ett lager till stadens genomskinliga tidsskikt och samtidigt berikar staden med ett epokgörande element. Gemensamt för de nya bostäderna är att de tar tillvara det unika läget i stadskärnan. Jakobstad får ett nytt välkomnande ansiktsuttryck.

LÄGENHETERNA

Lägenheterna kännetecknas av ljus, rymd och hänförande utsikter över staden. Stadens handelsgata, Gågatan, ligger för dina fötter och på andra sidan finns stadens fest- och samlingsplats, torget.

Lägenheterna kännetecknas av öppna, moderna, intrikata planlösningar där köket, matplats och vardagsrum bildar flexibla enheter, idealiska för samvaro. Sovrummen är ljusa med frikostiga garderober. Vissa sovrum ansluter till klädrum och en del lägenheter har utrymmen som är ämnade att användas enligt ägarens önskemål som arbetsutrymme, för TV-tittande, klädvård, förråd bibliotek eller annat.

Lägenheterna förses med golv i ekparkett och i tambur och badrum klinkers. Alla badrum och toaletter kaklas och utrustas i likhet med köken med inredning av gedigen kvalitet.

De inglasade balkongerna är generösa bildar naturliga förlängningar på bostädernas gemensamma utrymmen. På 4.våningen finns även lägenheter med öppna terrasser.

Trapphusen har hiss som effektivt förbinder din privata bostad med gatunivå och förråd och bilplats i källarplanet.

ARKITEKTEN HAR ORDET

Stadsbygget är i likhet med musiken, rörelse i tiden. För musiken, liksom för stadsbygget gäller att något fullständigt nytt och rikare förlöses när flera självständiga linjer i rörelse konfronteras med varandra för att slutligen harmoniseras. Varje epok föder följande. I dag råder fullständig samklang mellan stadsledningen, företrädarna för den historiska verkligheten och dem som representerar det dynamiskt skapande livet. Jag är därför övertygad om att H.A.B. kommer att utgöra hörnstenen för den fortsatta utvecklingen av nedre torget, och att allt skall ske, ”till medmänniskors gagn och samhällets förkovran” (Otto A Malm)

På tomten finns två butiksvåningar och tre våningar för bostäder. Den översta våningen är indragen från torget och Storgatan. Bostadsvåningarna bildar en U-form som omsluter en planterad terrass och ger ljus åt Gågatan.

I färgsättningen av byggnaden utgår vi från empirens tidlösa färger vilka är omsättningar av stenars färgverkan. Den brunrosa ”sten” vi valt finns i södra delen av Atlasbergen.

Lägenheterna kännetecknas av ljus, rymd och hänförande utsikter över staden. Stadsbygget har anrikats under fyra sekler och äger unika egenskaper och förmåga att ge näring åt moderna värden och upplevelser. Arkitekturen i Jakobstad är den sannaste berättelsen om livet: om hur man tidigare levde i Jakobstad, hur man lever i dag, och hur man kommer att leva i morgon.

 

Roger Wingren DiplArch ETH, arkitekt SAFA